< Tjenester hos Murbygg AS

Vi garanterer

  • Fagmessig håndtverk
  • Sikkerhet og kompetanse
  • Sakkyndig rådgivning
  • Bindende pristilbud
  • Ferdigstillelse til avtalt tid
  • Garanti for fagmessig utført arbeid i henhold til lover og regler

Våre spesialfelter

Våtrom

Vi har restaurert og bygd hundrevis av bad, våtrom, garderober og dusjanlegg. Vi har derfor en unik erfaring som kommer våre kunder til gode.

Ved restaurering av bad er det mange håndverkere som blir berørt. Det vil derfor være en stor fordel for deg som kunde å kunne forholde deg til ett firma som har ansvar for koordinering av alle fag. Vi har gode samarbeidspartnere både blant elektrikere, rørleggere og tømrere.

Piper og ildsteder

Piperehabilitering, vi er godkjente montører for Pipe Eksperten AS.

Gamle teglpiper og moderne elementpiper kan utbedres etter pipebrann, annen skade eller etter pålegg fra feierne. Vi påtar oss også muring av nye piper og montering av ildsteder.

Gulvstøyp og -puss

Vi har lang erfaring i støping og pussing av betonggulv, både til boliger, garasjer, produksjonslokaler, idrettshaller og fabrikkgulv. Ønsker du et gulv som er nøyaktig nok til å kunne legge parketten eller fliser rett på, uten ekstra sparkling, så er det slik vi pusser gulv.

Murarbeid

Leca-muring
Ønsker du grunnmur oppsatt, kanskje slemmet, pusset eller en spesialpuss med farge så gjør vi det fort og effektivt.

Tegl-muring
Forblending med tegl er en jobb som krever noe annen kompetanse enn å mure Leca. Vi har hatt flere store tegljobber. Harstad Vannbehandlingsanlegg er en av disse.

Basseng og garderobeanlegg

Vi har gjort flisarbeid på flere bassenganlegg, både nybygg og rehabilitering av gamle anlegg. Noen eksempel: Polarbadet, Kvæfjord Svømmehall, badeanlegg med 3 basseng i Ålesund, rensebasseng for vannbehandlingsanlegg og Skånlands nye flerbrukshall.

Arbeid med basseng stiller store krav til entreprenør både med tanke på nøyaktighet og kunnskap om tetting, materialegenskaper, krav til sklisikring og funksjon.

Forskaling og betongarbeid

Vi forskaler, armerer og støyper fundamenter, sokler og vegger samt utbedrer eldre grunnmurer.