Private boliger

Vi har murt sokler, gulv og grunnmurer, reabilitert piper og flislagt bad og gulv i utallige boliger i vår region. Det er hyggelig i etterkant å se at vi på denne måten bokstavelig talt har vært en viktig samfunnsbygger. Våre ansatte legger sin prestisje i at det ferdige resultatet av deres arbeid skal være både solid og ordentlig.Bildene viser den ferdige muren i Solveien 8 og arbeidet med oppføring av muren i Solveien 10. Her hadde vi i oppdrag å forskale og mure sokkelen og gulvet, mure og slemme grunnmurene samt å flislegge badene.


Ferdig gulv og mur i Solveien 8 Murene i Solveien 10 og 8.

Ferdig gulv og mur i Solveien 8. Bare slemming gjenstår. Murerne jobber med muren i Solveien 10.