Skånland flerbrukshall

Oppdragsgiver var Skånland kommune. Arbeidet med Skånland flerbruksanlegg startet i 2010, og var ferdig våren 2012.
I dette prosjektet muret og pusset vi Leca. Videre la vi flis i basseng, garderober og dusjer.

To av våre ansatte er i ferd med å avslutte flisleggingen i bassenget.

Flislegging av gulv rundt bassenget.

Det ferdige bassenget er klart til bruk.