Litt nytt nytt, og noe gammelt nytt!


Elias har fått lærlingeplass hos Murbygg

Elias

Elias gikk på Stangnes Videregående skole.
I mai 2020 fikk han praksisplass hos Murbygg, og hadde praksis til skolen sluttet.

En av de første oppgavene han fikk var å være med å fjerne og legge nye fliser i Grottebadet.

Fra høsten 2020 ble han tatt opp som murerlærling hos Murbygg.

Hiv ut gammelpeisen!

Peis Før Peis Etter

Stemningen i stua blir så mye bedre etterpå. Plassen også! Ta kontakt med Murbygg så hjelper vi deg med hele jobben!

Nybygget til Statoil: Trapp mot sjøen

Det nye Statoilbygget og Canape-trappen. Murbygg hadde flere oppdrag i forbindelsen med byggingen av det nye Statoilbygget på Seljestad.

Bygget Canapetrapp

Jobben er gjort! Ahmad er godt fornøyd med kvaliteten på både trapp og utsikt.

På forsiden av det nye Statoilbygget bygger Murbygg en trapp ned mot sjøfronten. Bildene viser de første trinnene under støyping.

Trapp i front av Statoil Vann ved trapp i front av Statoil Forankring av trapp

Ny bolig i Harstadbotn

Sommeren er den beste tiden for støyping og muring. Her murer Juma og Ahmad kjellerveggene i en ny bolig i Harstadbotn. Arbeidet går som en lek når været er så godt som her.

Kjellermur i Harstadbotn

Flis og ny puss hos "Håndtverkern"

"Håndtverkern", bygget hvor blant annet politiet holdt til tidligere har fått en liten oppussing. Det er snakk om ett bad som er blitt flislagt, og et toalett og et parti i trappoppgangen hvor pussen, som hadde løsnet, ble fjernet og erstattet med ny puss. Her ser vi Juma som primer før det legges på ny puss i trappoppgangen. Og hvordan veggen ble seende ut etter at pussen var lagt på

Juma primer veggen Pusset vegg

Tomannsbolig i Medkila

Gulvet og ytterveggene er ferdig murt i kjelleren på tomannsboligen i Medkila. Ahmad er i ferd med å pusse murene utvendig. Juma og Amin har satt hjørnesteinene på en av garasjene, og skal i gang med å mure resten av garasjeveggene.

Tomannsboligen i Medkila Ahmad pusser ytterveggene Amin og Juma murer garasjevegg

Gulvstøyp og muring i Sørvik

I Sørvik støyper vi grunnmuren og gulvet i sokkeletasjen på en vertikaldelt bolig. Bildet viser utlegg av radonsperre før støyping av gulvet.
Her skal vi også mure veggene i sokkeletasjen.

Utlegg av radon

Garasjegulv, -vegger og trapp i betong i Kilahamn

I Kilahamn har vi i oppdrag å støype gulv i en garasje for deretter å forskale og støype veggene til garasjen, samt en trapp opp til boligen.
Dette var en grei jobb for en av være murere.

Bildet under viser Mette Eide som konstanterer at jobben er i god rute.

Grunnmur til garasje i Kilahamn

På bildet ser vi deler av forskalingen til veggene i garasjen.

Forskaling Kilahamn

Bildet viser Mario i aksjon med å fylle betong i forskalingen til garasjeveggene.

Støyp i Kilahamna

Her er garasjemuren ferdig, og forskalingen til den utvendige trappen er nesten klart til fylling av betong.

Forskaling av trapp

Trappen og garasjegulvet er ferdig støp. Kantesteinene er stablet, og gulvet til neste etasje i garasjen er under bygging.

Gulv og trapp er ferdig støpt.

Repoet og den siste trappedelen opp til huset.

Siste del av trapp

Gulvstøyp i Jektvika

Bildet viser utlegg av betong under støyping av gulv i en bolig i Jektvika.

Utlegg av betong

Murbygg har jobbet på flere boliger på Mustapartajordet

Murbygg har vært med fra starten av utbyggingen av byggefeltet på Mustapartajordet. I september startet vi opp med vært sjette oppdraget. Som flere ganger før skal vi gjøre alt av mur, puss og flisarbeid i en ny bolig.

To boliger i Solveien i Kanebogen

I juni 2015 startet vi i Solveien med muring av to grunnmurer i isoblokk.
Før vi kom i gang med muringen av Lecamurene murte vi sokkelen, la på radonsperre og støpte gulvene i kjelleretasjene.

Murene til de to boligene i Solveien

Murbygg fikk IA-prisen for 2014!

IA-diplomet Link til artikkel i HT.no

Murbygg fikk overlevert Inkluderende Arbeidslivs-prisen under IA-dagen i Harstad 10. september 2014.

IA-rådets begrunnelse for å tildele Murbygg IA-prisen var at Murbygg har utmerket seg på følgende områder:

Murbygg AS omgjør teorier om helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser og fleksibel livsfasepolitikk til praktisk handling.
Murbygg AS fremstår som et IA-fyrtårn.

Sammen med en flott diplom bestod prisen av en sjekk på kr 15 000,-. Murbygg var nominert til prisen sammen med Boreal Transport Nord AS.